Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

UBEZPIECZENIA

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu współpracuje na podstawie umów agencyjnych oraz udzielonych pełnomocnictw oferuje produkty ubezpieczeniowe z trzema Towarzystwami Ubezpieczeniowymi to jest:

- Generali T. U. S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18;

- Generali Życie T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18;

- InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

 

W ramach prowadzonej współpracy Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu oferuje następujace ubezpieczenia:

Majatkowe – to rodzaj ubezpieczeń, które kompendują skutki zdarzeń losowych mnienia lub odpowiedzialności cywilnej.

Komunikacyjne – mają na ceul ochronę ryzyka związanego z użytkowaniem pojazdu, obejmują:

- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzalności cywilnejposiadaczy pojazdów mechanicznych,

- Auto-Casco,

- ubezpieczenie następstw nieszcześliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

- ubezpieczenie natychmiastowejpomocy Assistance OC,

- ubezpieczenie ochrony odpowiedzialności mienia za szkody. 

Rolne – mają na celu ochronę rolników i ich gospodarstw przed rożnymi zagrożeniami. Ubezpieczenia rolne mogą być obowiązkowe i dobrowolne.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze - na mocy ustawy z 2003 roku, jako rolnik musisz wykupić dwa ubezpieczenia – jednym z nich jest ubezpieczenia budynków rolnych. Obowiązek ten dotyczy każdego rolnika, który posiada ziemię pod uprawę o powierzchni co najmniej 1 hektara. Jednocześnie budynki rolne muszą:

  • być stałe związanie z gruntem,
  • mieć powierzchnię wynoszącą minimum 20 m2,
  • posiadać fundamenty oraz dach,
  • być własnością rolnika.

Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników pomagają w zarządzaniu ryzykiem. Przykłady ubezpieczeń obejmują :

- ubezpieczenia mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

- ubezpieczenia maszyn rolniczych (Agrocasco),

- ubezpieczenia upraw,

- ubezpieczenia zwierząt gospodarczych. 

Odpowiedzialności Cywilnej OC – to ubezpieczenie chroniące ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za szkody wynikające z prowadzenia określonej w umowie działalności, z tytułu posiadania określonego w umowie mienia lub z tytułu wykonywania określonego w umowie zawodu.

Turystyczne - skierowane jest do osób wyjeżdżających za  granicę zarówno w celach turystycznych, jak również do pracy. Zapewni pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

Życiowe – dzięki któremu otrzymasz wsparcie finansowe i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. W zależności od wybranego zakresu obejmie Cię ochroną w razie zachorowania na raka, w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

 

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się