Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

KARTA  jest elektronicznym instrumentem płatniczym umożliwiającym jej Posiadaczowi lub Użytkownikowi  dokonywanie w kraju i za granicą operacji:

 1)  z fizycznym użyciem karty, wymagających potwierdzenia poprzez użycie podpisu lub prawidłowedgo PIN:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących Kartydanego systemu ( Visa lub MasterCard )
  • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach akceptujących Karty,

Karty Maestro i Visa Electron wydawane są osobom fizycznym do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

W przypadku posiadania rachunku współnego Umowę z Bankiem zawiera każdy z Posiadaczy rachunku odrębnie we własnym imieniu. Każdy ze współposiadaczy może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty.

Bank obciąża Rachunek kwotą operacji oraz wynikających z tego tytułu opłat i prowizji w dniu wpływuoperacji do Banku.

Obciążenie rachunku z tytułu rozliczania operacji dokonywanych w kraju i za granicą, opłat i prowizji oraz należności związanych z używaniem karty, dokonywane jest w złotych.

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się