Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

W NASZYM BANKU MOŻESZ UZYSKAĆ CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY DO BEZPIECZNEGO PODPISU !!!

 

CZYM JEST PODPIS ELEKTRONICZY ?  

Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały   dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację osoby fizycznej składającej ten podpis, 

Bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który jest:   

  • przyporządkowany wyłącznie do jednej osoby,  
  • sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń i danych służących do składania podpisu elektronicznego,  
  • powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna

 

PODSTAWOWE DEFINICJE:

Certyfikat - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby,

Kwalifikowany certyfikat - certyfikat spełniający warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne

Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne - podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

 

Aby składać bezpieczne podpisy elektroniczne należy posiadać zestaw, na który składa się :

                         -  kwalifikowany certyfikat,

                         -  karta kryptograficzna,

                         -  czytnik kart kryptograficznych,

                         -  oprogramowanie.

 

Złożenie podpisu polega na wskazaniu dokumentu do podpisania i postępowaniu zgodnie z instrukcją  z oprogramowania. Pierwszy krok to włożenie karty do czytnika i podanie kodu PIN co pozwoli, przy pomocy klucza zapisanego na karcie wygenerować podpis elektroniczny pod wskazanym dokumentem.

Do głównych zalet podpisu elektronicznego należy m.in. unikalność czyli każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis ściśle związany z danym dokumentem, integralność czyli  jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji przez odbiorcę podpisu elektronicznego dołączonego do dokumentu, niezaprzeczalność –tylko osoba posiadająca klucz prywatny, korespondujący z kluczem publicznym wykorzystanym do weryfikacji podpisu, może wygenerować podpis pod dokumentem a także potwierdzenie tożsamości czyli dane osoby składającej podpis elektroniczny zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

 

Aby weryfikować bezpieczne podpisy elektroniczne wystarczy samo oprogramowanie.

 

Bezpieczny podpis elektroniczny traktowany jako odpowiednik podpisu własnoręcznego pozwala stosować go w coraz to nowych obszarach. Wiele aktów prawnych, obok tradycyjnej formy podpisu, pozwala praktycznie wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanych certyfikatów. 

Każdy użytkownik zestawu może przy użyciu swojego klucza prywatnego zapisanego na karcie kryptograficznej i aplikacji podpisującej złożyć tyle podpisów ile zechce.

 

          ZASTOSOWANIE PODPISU:

Deklaracje ZUS

e-Deklaracje do Urzędu Skarbowego

Podania i wnioski administracyjne

-   e-faktury

Aukcje elektroniczne

Krajowy Rejestr Sądowy - KRS

Dokumentacja medyczna

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się