Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

KARTA KREDYTOWA

Karta identyfikująca jej Wydawcę i upoważnionego Posiadacza lub Użytkownika karty,  uprawniająca do wypłaty   gotówki w bankomatach i oddziałach banków lub do dokonywania zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej, w ramach przyznanego Limitu kredytowego.

Warunkiem ubiegania się o kartę jest:

  • złożenie w Banku prawidłowo wypełnionego i podpisanego Wniosku o wydanie Karty,
  • przedłożenie wymaganych przez Bnak dodatkowych dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Wnioskodawcą może być wyłacznie osoba fizyczna, posiadajaca zdolność do czynności prawnych, mające stałe miejsce zamieszkania w kraju.

Limit kredytowy jest przyznawany każdemu Wnioskodawcy na podstawie zweryfikowanych przez Bank danych zawartych we Wniosku, w wysokości uzależnionej od dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BANKU !!!

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się