Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Otwarcie rachunku ROR

Posiadaczem rachunku może byś wyłacznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba występująca o otwarcie składa w Banku wypełniony formularz wniosku o jego otwarcie oraz oświadzcenie zawierające zobowiazanie Klienta  o wnoszeniu systematycznych, comiesięcznych wpłat.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia Posiadaczowi m.in.

 • gromadzenie środków
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
 • złożenie środków na terminowej lokacie oszczędnościowej
 • otrzymanie międzynarodowych kart  płatniczych
 • uzyskanie zgody na składanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego
 • uzyskanie kredytu odnawialnego w ROR
 • korzystanie z innych usług bankowych.

Wpłaty na ROR mogą byc dokonywane w placówkach bankowych w formie wpłat gotówkowych, przelewów z innych banków oraz przelewów z innych racunków bankowych prowadzonych w Banku .

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania środkami będącymi na rachunku. Pełnomocnictwo może być udzielone na stałe lub jednorazowo, w ramach którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Takie pełnomocnictwo może byc złożone bezpośrednio w Oddziale prowadzącym rachunek oraz korespondencyjnie.( w takim przypadku pracownik odnotowuje datę i godzinę wpływu przesyłki do Banku ).

Masz możliwość regulowania swoich płatności bezgotówkowo w ramach zleceń stałych lub jednorazowych, a także przy wykorzystaniu Polecenia Zapłaty.

W ramach ROR Klient  może ubiegać się o uruchomienie dopuszczalnego debetu ( warunki ):

 • Klient musi mieć stałe zatrudnienie ( przdstawić zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów )
 • być rencistą lub emerytem
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • maksymalna kwota debetu nie może być wyższa niż 490 zł i nie może przekraczać 50 % stałych wpływów na ROR
 • posiadacz jest zobowiązany uregulować powstałe saldo debetu w ciągu 30 dni od dnia jego postania.

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się