Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Kredyt odnawialny w ROR jest to kredyt udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku oszczednościowo-rozliczeniowym na okres do 5 lat.

Linia kredytowa odnawia się automatycznie co 12 miesięcy bez konieczności dokonywania spłaty oraz sładania wniosku o udzielenie kredytu i podpisywania aneksu

Za każde odnowienie limitu kredytu, pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w obowiązującej w banku Taryfie.

Kredyt odnawialny może byc wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania. Kredyt taki oznacza, że każda wpłata na ROR zmniejsza saldo, a każda wypłata zwiększa saldo zadłużenia.

Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który spełnia nastepujące warunki:

  • posiada ROR w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy lub zawarł umowę o prowadzenie rachunku
  • przekazuje na ROR comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody oraz dochody z tytułu emerytury lub renty,
  • nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda , to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni,
  • nie posiada przyznanego dopuszczalnego salda debetowego.

Kredytobiorca może w każdym czasie wypowiedzeć umowę kredytu bez podania przyczyny z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Odsetki od kwoty Kredytu są naliczane za każdy dzień okresu kredytowania, zgodnie ze stanem faktycznego wykorzystania Kredytu. Bank pobiera naliczone odsetki z ROR ostatniego dnia każdego miesiąca z wykorzystaniem limitu kredytowego lub w dniu zamknięcia ROR.

Oprocentownie kredytu w ROR jest zmienne

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się