Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Prawa osoby, której dane  dotyczą

W celu ochrony praw i wolności oraz zapewnienia kontroli nad przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawa dostępu do danych - czyli prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane dane i w jakich celach Bank przetwarza; w tym zakresie możliwe jest także uzyskanie kopii danych.

- prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – czyli prawo do wskazania tak zakresu, jak i okoliczności stanowiących podstawę wniosku o usunięcie danych  (np. gdy dane są nadal przetwarzane mimo ustania podstawy przetwarzania).

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku posiadania czynnej umowy, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej realizacji, a więc dane nie mogę być usunięte.                                                    

- prawa do przenoszenia danych - czyli prawo do uzyskania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego o ile są to dane dostarczone przez osobę zainteresowaną, a nie stanowią wyniku działania Banku.

- prawa do ograniczenia przetwarzania danych - podobnie jak prawo do usunięcia stanowi prawo ograniczające zakres przetwarzanych danych na wniosek osoby, której dotyczą, jednakże każdy taki wniosek wymaga indywidualnego podejścia i oceny co do możliwości jego zrealizowania.

- prawo do sprostowania danych – jest to niezbywalne prawo do poprawiania i aktualizacji danych każdorazowo gdy Bank przetwarzałby dane niepoprawne lub nieaktualne.

- prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie: profilowania (o ile ma miejsce), zautomatyzowanego podejmowania decyzji o ile nie wpływa to negatywnie na prawa osoby wnioskującej lub nie pozostaje w sprzeczności z przepisami praw (np. ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudny pieniędzy), marketingu.

Wszelkie wnioski dotyczące realizacji praw należy kierować formalnie na adres Administratora Danych, drogą tradycyjną lub mailową.

Ponadto przysługują Państwu prawo do wniesienia skargi do PUODO:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 

ul. Stawki 2

 

00-193 Warszawa

https://uodo.gov.pl

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się