Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Historia banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

            Sama idea spółdzielczości, dzięki której powstał nasz Bank sięga korzeniami jeszcze czasów zaborów. Za pierwszą polską spółdzielnie oszczędnościowo-kredytową uważa się założone przed 1861 r. Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta Poznania. W okresie zaborów wszystkie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe łączył poza ekonomicznym jeden cel –integrowanie wysiłków na zasadach samopomocy w walce z lichwą oraz utrzymanie majątków w rękach Polaków.

Dzierzgoń w tym czasie należał do Niemiec w wyniku przegranych plebiscytów na Powiślu, a w mieście i okolicy przeważała ludność niemiecka lub zgermanizowana. W takiej sytuacji spółdzielczość polska nie miała szans na rozwój. Dopiero zmiana granic po II wojnie światowej i napływ ludności polskiej do Dzierzgania pozwoliły na przeniesienie idei spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej na grunt naszej Małej Ojczyzny. Były to czasy, kiedy w Dzierzgoniu tworzono podwaliny pod polskie instytucje państwowe  i gospodarcze oraz   zawiązywały się pierwsze więzi społeczności lokalnej.

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu powstał na podstawie zapisów Statutów Gminnej Kasy Spółdzielczej z dnia 5 maja 1950r. Zgromadzenie założycielskie odbyło się już 8 lipca tego samego roku.  Brały w nim udział 34 osoby. Pierwsza rejestracja Banku i Zarządu  nastąpiła 11 sierpnia 1950r. pod numerem 138 w Sadzie Okręgowym w Elblągu. Swoją działalnością obejmował on „ miasto i gminę Dzierzgoń oraz gminę Jasna i Szropy”. Pierwszy polski Bank w Dzierzgoniu był jednym spośród 1255 Gminnych Kas Spółdzielczych w Polsce podporządkowanych organizacyjnie Bankowi Rolnemu,  a od 1953r. Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Już w 1954r. Gminna Kasa Spółdzielcza w Dzierzgoniu  wypracował nadwyżkę bilansową  w wysokości 31.292.00zł. Bank zatrudniał wtedy zaledwie kilku pracowników.

Siedziba instytucji mieściła się wówczas na parterze klasztoru  reformatorów pod adresem ul. Krzywa 8. Urzędowały tam również władze gminne.

W 1956 roku zmiany w polityce wobec rolnictwa, szczególnie indywidualnego spowodowały, iż prezydium rządu uchwaliło w kwietniu 1956r. dla GKS nowy statut, którego celem było przywrócenie spółdzielni bankowej jej samorządowego charakteru. W związku z tym Bank w Dzierzgoniu  uzyskał od 16 sierpnia 1957r. nową nazwę – Kasa Spółdzielcza w Dzierzgoniu i został uprawniony do udzielania pożyczek z własnych środków, zapomóg członkom i gromadzenia  wkładów oszczędnościowych na własny rachunek.

Kolejne zmiany związane były z reformą administracyjną kraju w 1975r. Powstał wówczas Bank Gospodarki Żywnościowej i on przejął rolę centrali Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych. Zmieniono wówczas nazwę na Bank Spółdzielczy  w Dzierzgoniu. Miał on już punkt kasowy na ul. Słonecznej oraz dwa oddziały, jeden w Jasnej, drugi w Szropach. W 1976r. zmniejszył się obszar działalności Banku do terenu miasta i gminy Dzierzgoń, Szropy administracyjnie zostały podporządkowane BS  w Sztumie .

W kolejnym etapie rozwoju, od 1990 roku Bank uzyskuje pełną osobowość prawną jako samodzielny podmiot ekonomiczny. Zniesione zostaje podporządkowanie szczeblowe na rzecz dobrowolności umów i współpracy w myśl Prawa bankowego.Kłopoty lokalowe utrudniające obsługę klientów zostały ostatecznie rozwiązane w maju 1993 roku. Wtedy to Bank przeprowadził się do wybudowanej z własnych środków i kredytu, pięknej architektonicznie i nowoczesnej siedziby przy ulicy Wojska Polskiego 4.

Zmiany systemowe w sektorze bankowym doprowadziły do uchwalenia w dniu 24 czerwca 1994 roku ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw. W 1996 roku powołano trójszczeblową strukturę sektora spółdzielczości bankowej, której trzon stanowią Banki Spółdzielcze. W 1996 roku zawiązano Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S.A. w Bydgoszczy, którego akcjonariuszami były 132 banki spółdzielcze, w tym BS w Dzierzgoniu.

  W styczniu 2002 roku P-KBR S.A. w Bydgoszczy został przyłączony do Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu.  Fakt ten ogłoszono  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 3 z dnia 2 stycznia 2002 roku oraz  nr 10 z dnia 15 stycznia 2002 roku. W dniu 28 marca 2002 roku w Poznaniu zawarta została umowa zrzeszeniowa pomiędzy Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu, a Bankiem Spółdzielczym w Dzierzgoniu.                       Od tej chwili Bank funkcjonuje w zrzeszeniu, które przyjęło nazwę "Spółdzielczej Grupy Bankowej". 

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu jest akcjonariuszem Banku Zrzeszającego i posiada 1.422 akcje o wartości 100 zł jedna akcja, co stanowi kapitał akcyjny 142.200 zł.

Obecnie Prezesem sprawnie funkcjonującego Banku jest Dobrosława Frączek, która m.in. w 2008 doprowadziła do odnowienia siedziby Banku.

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu z zapałem i determinacją stara się wcielać w życie przyjętą strategię Banku.          Zgodnie z nią chcemy być postrzegani jako podstawowe handlowe ogniwo Spółdzielczej Grupy Bankowej, korzystające z potencjału grupy i wzmacniające ją.  A poza działalnością finansową realizujemy określone zadania na rzecz lokalnego środowiska uznane za ważne społecznie.  

W czerwcu 2010 bank obchodził jubileusz 60-lecia swojej działalności. Z tej okazji odbył się wspaniały koncert wybitnego kompozytora Waldemara Malickiego pt. „ Chopin, muzyka, młodość.”    Podczas koncertu Waldemar Malicki opowiadał o utworach Chopina, pokazując pochodzenie ich formy, podobieństwa do ówczesnych kompozytorów polskich i europejskich jednocześnie ilustrując każdy przykład na fortepianie. Utwory Chopina w wersji oryginalnej wykonywane były przez młodzież szkół muzycznych.

 

                                                                                                                                

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się