Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celach:

1)   wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań:

a)    na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy wynikające z chęci skorzystania z naszych usług;

b)    związanych z zawarciem i realizacją umowy z Bankiem;

2)   promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank:

a)    w trakcie obowiązywania umowy  – tylko w przypadku uzyskania Pani/Pana zgody, która może być w każdej chwili odwołana lub w przypadku braku Pani/Pana sprzeciwu wobec działań marketingowych realizowanych drogą tradycyjną;

b)  po zakończeniu umowy – tylko w przypadku uzyskania Pani/Pana zgody, która może być w każdej chwili odwołana;

3)   wynikających z Kodeksu Cywilnego tj. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;

4)    wypełnienia obowiązków Banku wynikających z przepisów prawa, np.  Prawa bankowego, przepisów ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów w zakresie ochrony konsumentów, przepisów księgowych i  podatkowych oraz wymogów regulacyjnych, a także ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

5)   statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest właściwa organizacja pracy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),

6)    realizacji obowiązków dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest umowa z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa  FATCA oraz przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa  FATCA, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

 

a w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z ofert Banku w zakresie produktów o charakterze kredytowym, dodatkowo w celach:

7)    oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przygotowania przez Bank Formularza informacyjnego/oferty kredytowej które to działania wynikają z Prawa Bankowego oraz Rekomendacji KNF,

8)    statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Banku wynikający z przepisów Prawa bankowego,

9)    stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego,

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się