Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Rachunek dla klientów instytucjonalnych

Rachunek rozliczeniowy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Stosownie do statusu prawnego i charakteru prowadzonej działalności, do wniosku Klient występujący o otwarcie rachunku powinnien dołaczyć :

1)   Przedsiębiorca ( podmiot prowadzący działalność gospodarczą )

  • dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesję albo oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej,
  • pełnomocnictwa osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru,
  • zaświadczenie o nadaniu ststystycznego numeru identyfikacyjnego ( REGON )
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

2)   Jednostki i zakłady budżetowe, samorządy terytorialne, organizacje społeczne, polityczne, fundacje itp.

  • dokumenty stwierdzajace, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa ( statut, uchwały )
  • pełnomocnictwa osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru,
  • zaświadczenie o nadaniu ststystycznego numeru identyfikacyjnego ( REGON )
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

3)   Rolnicy

  • nakaz płatniczy za bieżący rok podatkowy wytawiony przez Urząd Gminy lub umowę dzierżawy,
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

 

Dyspozycje składane przez Posiadacza rachunku powinny być opatrzone wzorami : podpisów orza pieczątki firmy, zgodnych z Kartą wzorów podpisów złożoną w Banku.

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się