Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Okres przez który dane będą przechowywane

1)      w związku ze złożonym wnioskiem o założenie rachunku (w szczególności podstawowego rachunku płatniczego), jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy - przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od daty negatywnie rozpatrzonego wniosku lub jego wycofania przez Panią/Pana

2)      w zakresie promocji i marketingu opartego na elektronicznych kanałach komunikacji:

a)   w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub odwołania zgody,

b)   po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

2) W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją złożonego wniosku/zawarciem umowy – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, w szczególności dla dokumentacji księgowej i podatkowej oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy przez okres 5 lat o ile nie zostanie on wydłużony postanowieniami Sądów oraz upoważnionych organów Państwa.

W odniesieniu do umów o charakterze kredytowym, w przypadku skorzystania przez Panią/Pana  z oferty Banku w tym zakresie, dodatkowo:

 

3) W związku z przygotowaniem Formularza informacyjnego/oferty kredytowej, złożonym wnioskiem, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy - przez okres 12 miesięcy licząc od daty przygotowania przez Bank Formularza informacyjnego/oferty kredytowej, negatywnie rozpatrzonego wniosku lub wycofaniem przez Panią/Pana złożonego wniosku;

4) Dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę lub gdy spełnione będą warunki, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przez okres do 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania;

5)  dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego oraz do celów statystycznych i analiz - przez okres do 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się