Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

CU3aedBzLi4AAAAASUVORK5CYII=

Zarząd Banku Spółdzielczego w  Dzierzgoniu zaprasza na Zebranie Przedstawicieli Członków Banku,

  które odbędzie się  w dniu  20 maja 2024 r.  o godz. 11.00 w „Sali Bankietowej  PARAFKA”

  ul. Stanisława Moniuszki 3, 82-200 Malbork.

Prządek obrad Zebrania Przedstawicieli

 

1.      Otwarcie Zebrania.

2.      Wybór Przewodniczącego.

3.      Wybór Sekretarza i Członka Prezydium.

4.      Przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

5.      Przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

6.      Wybór Komisji skrutacyjno- wnioskowej,

7.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

8.      Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie protokołu Komisji skrutacyjno- wnioskowej.

9.      Przedstawienie protokołu z lustracji.

10.        Przestawienie Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za rok 2023 wraz z oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń za 2023 r. oraz oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu.

11.        Przedstawienie sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenia wniosków i postulatów zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich.

12.        Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r.

13.        Raport z oceny adekwatności regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

14.        Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i sprawozdaniem finansowym.

15.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)         zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Dzierzgoniu za 31.12.2023 rok,

b)        zatwierdzenie sprawozdania działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za   okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.,

c)        zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za rok 2023,

d)        udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2023 rok.

e)        podziału  nadwyżki bilansowej  za rok 2023,

f)         oceny adekwatności regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

16.      Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z Bankiem Spółdzielczym w Sztumie.

17.      Wolne wnioski.

18.      Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Dzierzgoniu

 Jednocześnie zawiadamiamy, że w siedzibie Centrali Banku przy ul. Wojska Polskiego 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 w sekretariacie wyłożone będą do wglądu:

  • roczne sprawozdanie finansowe za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finasowego, 
  • sprawozdanie z wykonania uchwałz poprzedniego zebrania Przedstawicieli, 
  • projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, 
  • protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.  

 

 

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się