Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Zarząd Banku Spółdzielczego w  Dzierzgoniu zaprasza na Zebranie  

Przedstawicieli Członków Banku, które odbędzie się  w dniu  26 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00

w „Sali Bankietowej  PARAFKA”  ul. Stanisława Moniuszki 3, 82-200 Malbork.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Prezydium.
 3. Wybór Komisji skrutacyjno – wnioskowej.
 4. Przyjęcia porządku obrad.   
 5. Przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu”.
 6. Stwierdzenie przez komisję skrutacyjno – wnioskową poprawności zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.
 8. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.   
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za rok 2022 wraz z oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń za 2022 r. oraz oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Banku Spółdzielczy w Dzierzgoniu.
 11. Sprawozdanie działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za  okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenia wniosków i postulatów zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich.
 1. Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i sprawozdaniem finansowym.
 3. Podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Dzierzgoniu za okres od 01.01.2022 rok do 31.12.2022 rok;

b)  zatwierdzenie sprawozdania działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.; 

c)  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za rok 2022;

d) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. członkom Zarządu w osobach:

      – Prezesowi Zarządu,

      – Wiceprezesowi Zarządu, 

    – Członkowi Zarządu. 

     15.  Uchwała w sprawie podziału  nadwyżki bilansowej  za rok 2022.

     16.  Uchwalenie kierunków działania Banku na 2023 rok;

     17. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie;

     18.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości;

     19. Zmiana Regulaminu działania Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;

     20.  Wolne wnioski.

     21.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                 Zarząd Banku Spółdzielczego

                                                                                                                                          w Dzierzgoniu

 

                        

Jednocześnie zawiadamiamy, że  w siedzibie Centrali Banku przy ul. Wojska Polskiego 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 15°°     w sekretariacie wyłożone będą do wglądu:

·         roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,

·         sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

·          projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.

·         protokół z Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali  Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

Newsletter

Newsletter

Chcesz zapisać się do naszego newslettera?

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach oraz innych produktach Banku wpisz poniżej swój adres e-mail:

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.