Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Zgodnie z paragrafem 15 Statutu Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w  Dzierzgoniu zaprasza na Zebranie Przedstawicieli Członków Banku,

które odbędzie się  w dniu 10 listopada 2022 roku  o godz. 13.00 w Dzierzgoniu ul. Wojska Polskiego 3

                                  (siedziba Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego SA)

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Wybór Sekretarza i Członka Prezydium.
  4. Przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu”.
  5. Wybór Komisji:
  • Komisji skrutacyjno - wyborczej,
  • Komisji wnioskowej.

      6. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie protokołu Komisji skrutacyjno - wyborczej.

      7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

      8. Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku oraz opinii biegłego rewidenta z badania śródrocznego bilansu Banku na dzień 30.06.2022 rok.

      9. Przedstawienie korespondencji otrzymanej od SSO-SGB:

·         Pisma nr 948/ips-sgb/2022

·         Uchwały nr 87/2022 Zarządu SSO –SGB z dnia 20.09.2022 r.

·         Uchwały nr 92/2022 Zarządu SSO –SGB z dnia 06.10.2022 r.

·         Pisma nr 1018/IPS-SGB/2022

 10. Przedstawienie informacji dotyczącej pozwu sądowego złożonego przez Spółdzielczy System Ochrony – SGB w sprawie uchylenia uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.06.2022 r.

  1. Rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłoszonych na Zebraniu Grup Członkowskich.
  2. Dyskusja nad  przedstawionymi materiałami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał:

a)  uchwały nr 10/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny wtórnej Pana Henryka Wojtowicza Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;

b)  uchwały nr 21/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny uprzedniej kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu Pana Henryka Wojtowicza;

c)  uchwały nr 11/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny wtórnej Pani Elżbiety Nowogrodzkiej Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;

d)  uchwały nr 22/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny uprzedniej kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu Pani Elżbiety Nowogrodzkiej;

e)  uchwały nr 12/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny wtórnej Pana Krzysztofa Habra Zastępcy  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;

f)  uchwały nr 23/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny uprzedniej kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu Pana Krzysztofa Habra;

g)  uchwały nr 13/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny wtórnej Pana Andrzeja Skwarka Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;

h)  uchwały nr 24/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny uprzedniej kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu Pana Andrzeja Skwarka;

i)  uchwały nr 14/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny wtórnej Pani Marioli Pyka Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;

j)  uchwały nr 25/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny uprzedniej kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu Pani Marioli Pyka;

k)  uchwały nr 15/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny wtórnej Pana Ryszarda Kwolek Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;

l)  uchwały nr 26/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny uprzedniej kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu Pana Ryszarda Kwolek;

ł)  uchwały nr 16/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny wtórnej Pana Marka Zyska Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;

m)  uchwały nr 27/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny uprzedniej kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu Pana Marka Zyska;

n)  uchwały nr 17/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie indywidualnej oceny wtórnej Pana Ignacego Kaczmarczyka Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;

o)  uchwały nr 18/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie oceny kolegialnej członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;

p) uchwały nr 29/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu na lata 2022 – 2026 w części dotyczącej powołania w skład Rady Nadzorczej członków: Pana Henryka Wojtowicza, Panią Elżbiety Nowogrodzkiej, Pana Krzysztofa Habra, Pana Andrzeja Skwarka, Pani Marioli Pyka, Pana Ryszarda Kwolek, Pana Marka Zyska;

r)  uchwały nr 30/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia  29 czerwca 2022 r w sprawie oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.

   14. Przedstawienie sprawozdania komisji skrutacyjno – wyborczej z wyników  indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości  członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

   15. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021 r.

   16. Przedstawienie sprawozdania komisji skrutacyjno – wyborczej z wyników  zbiorczej oceny wtórnej Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

   17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Wojtowicza, Pani Elżbiety Nowogrodzkiej, Pana Krzysztofa Habra, Pana Andrzeja Skwarka, Pani Marioli Pyka, Pana Ryszarda Kwolka, Pana Marka Zyska.

   18. Zatwierdzenie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

   19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

  20. Zgłoszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

  21. Przedstawienie sprawozdania komisji skrutacyjno – wyborczej z wyników  indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Dzierzgoniu.

  22.  Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej  oceny  odpowiedniości kandydatów na członków  Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

23. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej oraz przedstawienie protokołu komisji skrutacyjno – wyborczej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

25. Przedstawienie sprawozdania komisji skrutacyjno - wyborczej w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

26. Podjęcie uchwały w sprawie pierwotnej oceny kolegialnej  Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Dzierzgoniu.

27.  Wolne wnioski.

28.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                                              Zarząd

                                                                            Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że  w siedzibie Centrali Banku przy ul. Wojska Polskiego 4  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 15°° w sekretariacie wyłożone będą do wglądu:

1.        protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;

2.        Polityka oceny odpowiedniości  kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu

 

 

Newsletter

Newsletter

Chcesz zapisać się do naszego newslettera?

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach oraz innych produktach Banku wpisz poniżej swój adres e-mail:

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.