Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu 2022

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu zaprasza na Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, które odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. godz.14.00 

w hotelu „DEDAL” w Malborku .

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓLDZIELCZEGO W DZIERZGONIU DNIA 29.06.2022 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Sekretarza i Członka Prezydium.

4. Przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu”.

5. Wybór Komisji:

a) Komisja skrutacyjno-wyborczej

b) Komisji wnioskowej

6. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za rok 2021.

9. Sprawozdanie działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za  okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r., wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenia wniosków i postulatów zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich.

10. Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

11. Przedstawienie pisma z Komisji Nadzoru Finansowego DBS-DBSZ1.7111.430.2022.AL.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i sprawozdaniem finansowym.

13. Podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:

a)  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Dzierzgoniu za okres od 01.01.2021 rok do 31.12.2021 rok;

b)  zatwierdzenie sprawozdanie działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za   okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.;

c)  zatwierdzenie sprawozdanie finansowego Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za rok 2021 r,;

d) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. członkom Zarządu w osobach:

     – Prezesowi Zarządu,

     – Wiceprezesowi Zarządu,

      – Członkowi Zarządu,

e)  pokrycia straty bilansowej za 2021 rok;

f)  zatwierdzenia zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu”;

g)  ocena indywidualna wtórna ustępujących członków Rady Nadzorczej; h)  ocena kolegialna ustępującej Rady Nadzorczej; 

14. Wybory do Rady Nadzorczej Banku na kadencję  2022 – 2026 : 

a) uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Dzierzgoniu

b)  zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku

c)  przedstawienie sprawozdania Komisji skrutacyjno – wyborczej   z wyników oceny indywidualnej  kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego;

d) podjęcie uchwał w sprawie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości  kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;

e) podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Rady Nadzorczej Banku  Spółdzielczego w Dzierzgoniu na lata 2022 - 2026;

f)  podjęcie uchwały w sprawie oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku  Spółdzielczego w Dzierzgoniu;

15. Uchwalenie kierunków działania Banku na 2022 rok

16. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków  Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie; 17. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nabytych     w drodze windykacji.

18. Zamknięcie obrad.

                                                     

                                                                                                              Zarząd Banku Spółdzielczego

 www.bsdzierzgon.pl                                                                                          w Dzierzgoniu

 

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że  w siedzibie Centrali Banku przy ul. Wojska Polskiego 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 15°° w sekretariacie wyłożone będą do wglądu:

  • roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
  • sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  •  projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
  • protokół z Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali  Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

 

 

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

Newsletter

Newsletter

Chcesz zapisać się do naszego newslettera?

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach oraz innych produktach Banku wpisz poniżej swój adres e-mail:

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.