Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu 2021

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu w dniu 29 czerwca 2021 r. godz. 12.00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

BANKU SPÓLDZIELCZEGO W DZIERZGONIU 29.06.2021 r.

 

 1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu składającego się z Przewodniczącego, Sekretarza i  Członka – uchwały nr 1 – 2 /2021.
 3. Wybór trzyosobowych komisji: komisji Mandatowo –Skrutacyjno - Wnioskowej  – uchwała  nr 3/2021
 4. Przyjęcie porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu- uchwała nr 4/2021.
 5.  Stwierdzenie przez Komisję Mandatową  poprawności zwołania Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu i jej zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Uchwalenie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu – uchwała nr 5/2021
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu- uchwała nr 6/2021       
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.       
 9. Sprawozdanie Zarządu  z działalności  Banku za 2020 r.                                                                                                                         
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu wraz z opinią Biegłego Rewidenta.
 11. Przedstawienie Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej , Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.
 12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji przeprowadzonej w 2020 r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych  im. F. Stefczyka w Warszawie.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności  Rady Nadzorczej Banku – uchwała nr 7/2021
  2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu – uchwała nr 8/2021
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu – uchwala nr 9/2020
  4. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu  – uchwały 10-11-12/2021
  5. pokrycia straty bilansowej za 2020 r.– uchwała nr 13/2021
  6. uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu na rok 2021  – uchwała nr 14/2021
  7. wyboru Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – uchwała nr 15/2021
  8. przyjęcie Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu – uchwała nr 16/2021
  1. dokonanie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu – uchwała nr 17/2021
  1. dokonanie oceny indywidualnej członków  Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu 18/2021, 19/2021, 20/2021, 21/2021, 22/2021, 23/2021, 24/2021,25/2021
 14.  Zamknięcie obrad

W sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 4, 82-440 Dzierzgoń, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania od 8:00 do 15:00

do wglądu Członków Banku odpowiednio do projektowanego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, znajdują się następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za 2020 rok wraz z informacją o wykonaniu zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu  oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za 2020 rok wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem dotyczącym funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu,
 • sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Dzierzgoniu,
 • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu w dniu 14 lipca 2020 roku,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia 14 lipca 2020 r.

 

 

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

Newsletter

Newsletter

Chcesz zapisać się do naszego newslettera?

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach oraz innych produktach Banku wpisz poniżej swój adres e-mail:

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń,

tel. 55 270 25 60, fax. 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.