Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku

Zgodnie z paragrafem 15 Statutu Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w  Dzierzgoniu zaprasza na Zebranie Przedstawicieli Członków Banku,

które odbędzie się  w dniu  23 maja 2016 roku  o godz. 11:00

                                                          w Hotelu „DEDAL” w Malborku

 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór Komisji mandatowo-wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu.
 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich wraz z kierunkami działania Banku na rok 2016.
 12. Przedstawienie bilansu Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej , Zarządu.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego,
 • udzielenia Zarządowi absolutorium:
 • Prezesowi Zarządu,
 • Wiceprezesowi Zarządu,
 • Członkowi Zarządu,
 • podziału nadwyżki bilansowej,
 • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
 • oceny kolegialnej Rady Nadzorczej,
 • oceny indywidulanej członków Rady Nadzorczej,
 • uchwalenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego,
 • przyjęcia polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

     15. Zamknięcie obrad.

Newsletter

Newsletter

Chcesz zapisać się do naszego newslettera?

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach oraz innych produktach Banku wpisz poniżej swój adres e-mail:

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń,
tel. 55 270 25 60, fax. 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.