Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Harmonogram Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

Załącznik nr 1 do                              

uchwały nr 5/2016 Rady Nadzorczej BS

z dnia 08.04.2016r.

  

HARMONOGRAM

ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH – BS DZIERZGOŃ

Lp.

Nazwa sołectwa

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

Zarząd

Rada

Nr

  obwodu

Ilość delegatów

1.

Ankamaty – Poliksy - Nowiec

25.04.2016

11.00

Świetlica w Ankamatach

D. Frączek

H. Wojtowicz

1, 4

2

2.

Budzisz – Bruk - Jasna

25.04.2016

14:00

Świetlica w Budziszu

D. Frączek

K. Haber

6, 7

4

3.

Blunaki, Tywęzy,

Stanowo, Minięta

Morany - Kuksy

26.04.2016

11.00

Świetlica w Moranach

D. Frączek

E. Nowogrodzka

2,3

2

4.

Bągart

27.04.2016

11:00

Świetlica w Bągarcie

D. Frączek

A. Skwarek

5

4

5.

Żuławka Sztumska

26.04.2016

14.00

Świetlica w Żuławce

D. Frączek

M. Zyska

9

3

6.

Dzierzgoń

27.04.2016

16.00

Dzierzgoński Ośrodek Kultury –ul. Krzywa, Dzierzgoń

D. Frączek

H. Wojtowicz

E. Nowogrodzka

R. Kwolek

8

15

             

Razem:

30

 

Zatwierdzono

                                                                                                           

Numer obwodów :

 

Ankamaty , Poliksy

Nowiec                        1,4

Bruk, Budzisz

Jasna                           6,7

Blunaki, Tywęzy

Minięta, Stanowo       2

Morany, Kuksy            3

Bągart                        5

Żuławka                      9

Dzierzgoń                   8

 

                                                                                                             

REGULAMIN

ZEBRAŃ GRUP  CZŁONKOWSKICH

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DZIERZGONIU

 

Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego , zgodnie z art. 59 Prawa Spółdzielczego – ustala się, co następuje :

 

1.   Liczbę Grup Członkowskich określa co roku Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego.

 

2.  Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Banku Spółdzielczego w miarę potrzeby,  a przynajmniej raz w roku, co najmniej 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

 

3.  W Zebraniu Grup Członkowskich uczestniczą członkowie Banku Spółdzielczego. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.

 

4.  Członek Banku Spółdzielczego uczestniczy w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu.

 

5. O terminie Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd Banku Spółdzielczego zawiadamia członków przez wywieszenie ogłoszenia – najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania w lokalu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu i w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczenia ogłoszeń na terenie miejsca zamieszkania członków, którzy są uprawnieni do udziału w Zebraniu.

 

6.  Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie przewodniczącego i   sekretarza Zebrania.

 

7.  Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

 

- rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania    Przedstawicieli oraz zgłaszanie swoich wniosków i opinii w tych sprawach,

 -  rozpatrywanie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego ze specjalnym uwzględnieniem obsługi danego terenu, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,

-    rozpatrywanie sprawozdania Rady Nadzorczej,

    - wyrażenie swojej opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów   Banku Spółdzielczego w sprawach Banku Spółdzielczego, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków, wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej,

  -   wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

 

8.  Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują członkowie – uczestnicy Zebrania –spośród siebie, w stosunku ustalonym przez Radę Nadzorczą BS, proporcjonalnie do liczby członków banku, przynależących do poszczególnej Grupy., a spośród wybranych delegatów wskazują kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego.

 

9.  Wyboru Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli można dokonać na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na podstawie odrębnych przepisów.

 

10.  Wybrani Przedstawiciele sprawują swoje mandaty do czasu nowych wyborów, tj. przez      4 lata.

 

11.  Wybory do organów Banku Spółdzielczego dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu samorządowego następuje także w głosowaniu tajnym.

 

       12.  Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w 

       głosowaniu jawnym bez względu na liczbę obecnych członków.

 

        13.  Zebrania Grup Członkowskich są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i

      sekretarz Zebrania.

 

 

 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego na posiedzeniu w dniu 15.05.2015 r.

         

                   

                                                                                        

 

                                                                                                                                     Zatwierdzono:

 

 

 

Newsletter

Newsletter

Chcesz zapisać się do naszego newslettera?

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach oraz innych produktach Banku wpisz poniżej swój adres e-mail:

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń,
tel. 55 270 25 60, fax. 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
bank nieczynny