Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

                                                                                                                                

  Dzierzgoń, dnia  23.01.2013 r.

 

Uchwała nr  2/2013

Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

z dnia 16 stycznia 2013  r.

w sprawie :  oprocentowania rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu .

 

Na podstawie § 28 ust.1 pkt. 3  Statutu BS w Dzierzgoniu uchwala się co następuje :

§ 1.

 1. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w stosunku rocznym wynosi:

Lp.

Rodzaje wkładów

oprocentowanie

stałe

zmienne

1.

Wkłady oszczędnościowe:

 

 

 

 1. Płatne na każde żądanie

 

0,00 %

 

 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

 

0,10 %

 

 1. Rachunki bieżące i pomocnicze

 

0,10 %

2.

Lokaty terminowe

 

 

 

 1. 1 miesięczne

2,90 %

3,10 %

 

 1. 2 miesięczne

3,00 %

3,20 %

 

 1. 3 miesięczne

3,10 %

3,30 %

 

 1. 4 miesięczne

3,20 %

3,40 %

 

 1. 6 miesięczne

3,30 %

3,50 %

 

 1. 9 miesięczne

 

3,60 %

 

 1. 12 miesięczne

 

3,80 %

 

 1. 24 i 36 miesięczne

 

4,00 %

 

 1. Wkłady mieszkaniowe

 

2,50 %

 

 1. Lokata „Kaskada”

 

 

 

-    5 lat

 

3,40 %

 

        -   10 lat

 

3,50 %

 

 1. Lokata”Plejada Plus”

 

 

 

 •     po 1 miesiącu

 

2,80 %

 

 •     po 2 miesiącach

 

2,90 %

 

 • po 3 miesiącach

 

3,00 %

 

 • po 4 miesiącach

 

3,10 %

 

 • po 5 miesiącach

 

3,40 %

 

 • po 6 miesiącach

 

4,30 %

 

 • po 7 miesiącach

 

4,60 %

 

 • po 8 miesiącach

 

4,90 %

 

 • po 9 miesiącach

 

5,80 %

 

 • po 10 miesiącach

 

6,80 %

 

 • po 11 miesiącach

 

7,80 %

 

 • po 12 miesiącach

 

10,80 %

§ 2.

 1. Lokaty terminowe nowo złożone  wniesione jednorazowo przez osoby fizyczne w poniższych przedziałach oprocentowane są o dodatkowe punkty procentowe w następujących wysokościach:

 

Przedział

Dodatkowe punkty procentowe

od kwoty

do kwoty

30 000,00

49 999,00

0,10 % 

50 000,00

79 999,00

0,20 %

80 000,00

99 999,00

0,30 %

100 000,00

149 999,00

0,40 %

150 000,00

 

0,50 %

 

 1. Lokaty terminowe nowo złożone  wniesione jednorazowo przez podmioty gospodarcze w poniższych przedziałach oprocentowane są o dodatkowe punkty procentowe w następujących wysokościach:

 

Przedział

Dodatkowe punkty procentowe

od kwoty

do kwoty

50 000,00

99 999.00

0,20 %

100 000,00

149 999,00

0,30 %

150 000,00

199 999,00

0,40 %

200 000,00

299 999,00

0,50 %

§ 3.

 1. W ekonomicznie uzasadnionych indywidualnych przypadkach na umotywowany wniosek klienta złożony w Banku, Zarząd Banku może podwyższyć oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach lokat i wkładów terminowych ponad oprocentowanie podstawowe. Podwyższenia oprocentowania można dokonać dla lokat powyżej  50 tys.  zł.

 

 1. Wynegocjowane dodatkowe punkty procentowe powyżej obowiązujących stawek procentowych dla określonego rodzaju wkładów terminowych lub lokat obowiązują do końca zadeklarowanego okresu.

 

 1. W przypadku wydłużenia okresu pierwotnie zadeklarowanego lub odnowienia lokaty wkładu terminowego na kolejne okresy, klienta obowiązuje tryb określony w ust. 1.

§ 4.

 1. Oprocentowanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 możne być maksymalnie wyższe o 1,5 p.p. od oprocentowania lokat i wkładów terminowych stosowanych w banku.

§ 5.

 1. Lokata świąteczna zakładana będzie w okresie od  03.12.2012 do 31.01.2013 r.

§ 6.

1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2013 r.

2.  Traci moc uchwala Zarządu Nr 2/2009 z dnia 29.01.2009 r.

3.  Traci moc pkt. 1 w § 3 uchwały Zarządu  Nr 11/2008 z dnia 16.10.2008 r.

4.  Traci moc pkt. 2 w § 1 uchwały Zarządu Nr 34/2012 z dnia 28.11.2012 r.

 

                                                                                            

Zarząd Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

                                                                                                           

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się